Mezinárodní vědecká konference
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Home > O konferenci

O konferenci


logo SVŠE
logo konference

 

Rektorka SVŠE Znojmo
Vás srdečně zve na 13. ročník mezinárodní vědecké konference

NOVÉ TRENDY 2018 – NEW TRENDS 2018

Nové trendy v ekonomii, managementu, marketingu a veřejné správě

která se uskuteční 15. - 16. listopadu 2018

Znojmo

Konference je zaměřena na předávání poznatků z ekonomie, managementu, marketingu, veřejného sektoru, účetnictví, financí, daní, práva a didaktiky ekonomických předmětů.

Hlavní témata konference

 • ekonomika v 21. století
 • trendy v managementu
 • spotřebitelské chování a marketing
 • podnikatelé a státní správa
 • další aktuální ekonomické, sociální a právní otázky

Registrace a zaslání příspěvku

Pozn.: Sborník s akceptovanými příspěvky bude navržen k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index (CPCI) přístupném na Web of Science.

Pokyny k příspěvku a šablona

Do sborníku nebudou zařazeny příspěvky nezpracované dle požadovaného formátu nebo zaslané po termínu. Akceptovány jsou příspěvky ve struktuře vědeckého článku (úvod, cíl, metodika, výsledky, diskuse, závěr, literatura) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Název, abstrakt a klíčová slova musí být v každém příspěvku uvedeny též v anglickém jazyce. O zařazení příspěvku do sborníku bude rozhodnuto na základě recenzního řízení.

Šablona příspěvku

Vložné na konferenci

 • Platba vložného do 31. října 2018 na účet 86-4560930247/0100
 • Pro identifikaci uveďte prosím variabilní symbol (ID přihlášky), který obdržíte emailem po registraci a ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a instituci.
 • Vložné 70 Eur nebo 1 850 Kč (V případě neúčasti se vložné nevrací.)
 • Mezinárodní platební styk: IBAN: CZ80 0100 0000 8645 6093 0247, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Programový výbor

 • doc. Ing. Hana Březinová, CSc., rektorka SVŠE Znojmo (předseda)
 • prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc., SVŠE Znojmo
 • prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc., SVSE Znojmo
 • doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D., vedoucí katedry, SVŠE Znojmo
 • Mgr. Milan Křápek, Ph.D., prorektor SVŠE Znojmo
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha
 • doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., prorektor SVŠE Znojmo
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D, ŠKODA AUTO vysoká škola a.s.
 • doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., proděkanka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela

Organizační výbor

 • doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., prorektor SVŠE Znojmo (předseda)
 • Ing. Pavel Štohl - prorektor SVŠE Znojmo
 • Ing. Jitka Veselá, Ph.D., vedoucí katedry, SVŠE Znojmo
 • Ing. Olga Janíčková, tajemnice SVŠE Znojmo
 • Zdeněk Mikeš

Místo konání konference a kontakt

 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • Loucká 656/21, 669 02, Znojmo
 • e-mail: trendy@svse.cz

Partneři konference

Wolters Kluwer ČR, a. s.

 

Soukromá vysoká škola ekonomická