Mezinárodní vědecká konference
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Home > Fotogalerie > Nové Trendy 2007

Nové Trendy 2007


Ve dnech 22. 11. a 23. 11. 2007 se konala Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy – nové nápady 2007“. SVŠE Znojmo tak pokračovala v tradici každoročních setkání domácích i zahraničních odborníků z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení a jejich praktické aplikace zejména v oblastech cestovního ruchu a veřejné správy.

Cílem konference byla bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech a oblastech za končící kalendářní rok.

Hlavním partnerem společnosti byl Zetor, a. s. Generální ředitel společnosti přednesl na zahájení hlavní referát. Další referát na plenárním zasedání měla prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Tento druhý ročník se vyznačoval zvýšeným zájmem účastníků. Zúčastnilo se jej 88 akademických pracovníků z 19 českých a slovenských vysokých škol.

Abstrakty příspěvků byly vydány ve sborníku (ISBN 978-80-903914-1-3) a příspěvky přednesené na konferenci byly vydány na CD (ISBN 978-80-903914-2-0).

 

Partneři konference