Mezinárodní vědecká konference
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Home > Fotogalerie > Nové Trendy 2006

Nové Trendy 2006


Ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2006 se konala Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy – nové nápady 2006“. SVŠE Znojmo tak zahájila tradici každoročních setkání domácích i zahraničních odborníků z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení a jejich praktické aplikace zejména v oblastech cestovního ruchu a veřejné správy.

Cílem konference byla bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech a oblastech za končící kalendářní rok.

Hlavním partnerem konference byla společnost S-Morava leasing, a. s. Generální ředitel společnosti přednesl na zahájení hlavní referát. Konference se zúčastnilo celkem 68 akademických pracovníků z 16 českých a slovenských vysokých škol. Účastníci konference jednali ve třech odborných sekcích.

Všechny uvedené příspěvky byly lektorovány a příspěvky přednesené na konferenci byly vydány ve Sborníku (ISBN 80-239-8268).

 

Partneři konference